En noga genomtänkt plan

För att en badrumsrenovering ska kunna fortskrida smidigt så behövs en solid utgångsplan. Innan man ens påbörjar arbetet så ska man veta hur badrummet kommer att se ut när det är klart - men inte bara det. Man ska också ha en tidsplan för de olika delmomenten och ha valt ut alla material och all inredning på förhand. Dessa ska också beställas i tid så att inget sätter käppar i hjulet för att nå deadline.

Med stor respekt för tid och rum

Med lång erfarenhet av att arbeta med olika renoveringsprojekt hemma hos folk, samt genom att själva ha renoverat i våra egna hem, så vet vi väldigt väl att en renoveringsprocess - särskilt en badrumsrenovering - kan vara ganska påfrestande. Man har främlingar i sitt hem som kommer och går; en massa material som ligger i vägen och ett allmänt byggkaos som pågår medan man försöker ta sig igenom sina vardagsbestyr.

Vi har stor respekt för ditt privatliv och arbetar så effektivt vi kan för att minimera tiden vi spenderar i ditt hem. Vi sköter vårt arbete fokuserat och är noga med att hålla avtal och tider. Dessutom försöker vi hålla så rent och städat vi kan under tiden som renoveringsarbetet pågår. Det går tyvärr inte att genomföra en badrumsrenovering utan att uppta tid och rum i ditt liv, men vi gör alltid allt vi kan för att det ska påverka dig så lite som möjligt.